Dzień Europy obchodzony 9 maja przypomina nam o konieczności budowania pokoju i zgody między narodami. Aby dzieci mogły rozwijać swoje umiejętności międzykulturowe i zdobyć wiedzę o różnorodności kontynentu europejskiego zorganizowaliśmy w Placówce Wsparcia Dziennego w Sianowie różne zabawy, gry i konkursy. Zajęcia były doskonałą okazją do promowania wartości, na których opiera się Unia Europejska, takich jak demokracja, prawa człowieka, równość i pokój. Poprzez wspólne działania dzieci uczą się współpracy, komunikacji i szacunku wobec innych. Takie doświadczenia przyczyniają się do budowania więzi między dziećmi o różnych pochodzeniach kulturowych i wspierają integrację społeczną.
Zajęcia w Placówkach Wsparcia Dziennego odbywają się w ramach projektu „Dzieciak”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Tekst i foto: Alicja Andrzejczyk