Terapeuta zajęciowy pomaga osobom chorym, niepełnosprawnym (zarówno fizycznie jak i intelektualnie) lub wymagającym rehabilitacji, w odzyskaniu kondycji psychofizycznej, poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zajęć. Potrafi on zdiagnozować biologiczne, psychiczne i społeczne potrzeby podopiecznego, a następnie stworzyć dostosowany do nich indywidualny program działań terapeutycznych. Współpracuje zarówno z lekarzami, jak i z rodziną oraz najbliższym otoczeniem uczestników. Terapeuta to pewnego rodzaju nauczyciel, który jak mało kto potrafi sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom oraz potrzebom podopiecznych. Każdy z nich jest inny, każdy to indywidualna jednostka wymagająca wyjątkowej opieki i troski.
I właśnie w tym dniu – Dniu Nauczyciela uczestnicy ŚDS „Szansa” postanowili wyrazić swoją wdzięczność za wyrozumiałość, życzliwość, cierpliwość i trud terapeutów włożony w ich kształcenie i opiekę. Przybyli z kwiatkami i słodkimi upominkami składając szczere życzenia i ciepłe słowa. Niezwykłą niespodzianką był wiersz napisany przez jednego z uczestników specjalnie na tę okazję. Terapeuci stale pracują nad zwiększeniem zakresu samodzielności i zaradności życiowej uczestników Domu poprzez zachęcanie do aktywności fizycznej i umysłowej, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie zainteresowań. Ten drobny gest to dla pracowników wielka nagroda i świadectwo, że ich praca jest ważna i potrzebna.

Tekst i zdjęcia: zespół pracowników ŚDS „Szansa”