11 listopada liczna delegacja pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających wydarzenia sprzed 103 lat. Wiązanka biało-czerwonych kwiatów złożona pod pomnikiem „Poległych Za Ojczyznę”, to dowód naszej wdzięczności dla wszystkich, którzy walczyli i ginęli za Polskę.

Tekst: Marzena Milińska
Foto: Marek Jackowski