20 listopada 2019r. tj. na dzień przed oficjalnym świętem służb pomocy społecznej odbyło się tradycyjne spotkanie pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie. Wśród zaproszonych gości życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego złożyli nam: Maciej Berlicki – burmistrz Gminy i Miasta Sianów oraz Marcin Posmyk – zastępca burmistrza. Spotkanie było również okazją do podsumowania zadań, które zostały rozpoczęte w 2019r. Realizacja zadań statutowych, wdrażanie programu reorganizacji i szeregu innych projektów spowodowały, że znaleźliśmy się w elitarnym gronie najlepszych OPS-ów w Polsce, które zostały nagrodzone za szczególną aktywność i już 21 listopada 2019r. będą w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbierać gratulacje.

Tekst: E.Ałtyn

Foto: M.Jackowski