Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 listopada 2018r. Nr II/19/2018 od 1 stycznia 2019r. Dzienny Dom Senior+ został włączony w zasoby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Dodatkowo z Nowym Rokiem w tej samej strukturze organizacyjnej zainaugurował swoją działalność Klub Seniora, który ma swoją siedzibę w budynku zajmowanym dotychczas przez DDS+. Pracą zespołu wspierającego Seniorów z ramienia MGOPS kieruje Pani Katarzyna Gawienowska, wieloletni terapeuta i specjalista pracy w ośrodkach wsparcia dziennego. Przed nami kolejny rok zadań, ciekawych wydarzeń i aktywności, które będą alternatywą dla codzienności przed telewizorem. Już wkrótce pracownicy socjalni MGOPS przedstawią ofertę Dziennego Domu Seniora+ wypracowaną w oparciu o indywidualne potrzeby potencjalnych domowników. Przygotowując się do realizacji nowych działań dziękujemy za dotychczasową pracę zespołowi kierowanemu przez Panią Milenę Zakrzewską-Szczepańską – Pani Annie Różewicz, Pani Izabeli Skupińskiej i Pani Magdalenie Rzeszutek oraz wszystkim współpracownikom Domu. Wszystkim domownikom i pracownikom Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Seniora życzymy cudownych chwil spędzonych w gronie przyjaciół w dobrym zdrowiu i poczuciu przynależności do Rodziny Senioralnej.
Tekst: Elżbieta Ałtyn
z-ca kierownika MGOPS
foto: Marlena Krzanowska