Rządowy Program SENIOR + na dobre rozgościł się w Gminie Sianów. Z powodzeniem od 2018 roku funkcjonuje tu Dzienny Dom Seniora „Magnolia”, a od 2019 roku Klub Seniora. Tym razem zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie skutecznie aplikował o środki na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Szczeglinie. Decyzję o lokalizacji podjęto w oparciu o dane demograficzne dla miejscowości: Szczeglino, Nowe Szczeglino, Mokre oraz możliwość wykorzystania części pomieszczeń po byłej szkole podstawowej. Budynek po przebudowie i modernizacji będzie miał 98,98 m² powierzchni użytkowej, co pozwoli na utworzenie dziennego domu dla 15 Seniorów. Łączna wartość zadania to 458.000,00 zł z czego 356.000,00 to dofinansowanie z Rządowego Programu SENIOR+. Termin realizacji zadania – grudzień 2023r. Więcej informacji o tym projekcie i innych programach na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Projekty”.

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS w Sianowie