Mimo trudnych warunków pogodowych, do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie zawitały dzisiaj wraz z opiekunem „Dziewczynki z zapałkami”. Oczywiście zostały ciepło przyjęte przez nasz zespół, który z wielkim entuzjazmem włączył się w akcję zbiórki środków finansowych na leczenie i rehabilitację 5-letniego Frania z Bielkowa. To wyjątkowa akcja, dedykowana do wyjątkowego chłopca. W takich okolicznościach wciąż powtarzamy, że „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”.

Tekst i foto: zespół MGOPS