Projekt „Równość szans w Gminie Sianów” do prawdziwa kopalnia wiedzy o rozwoju osobistym, kształceniu i relacjach międzyludzkich. Dzięki osobistemu zaangażowaniu uczestników projektu, możliwe jest uzyskanie wsparcia w ramach cyklicznych spotkań ze specjalistami. Tym razem 28 października o emocjach i uczuciach swoje szkolenie przeprowadziła Pani Maria Łapacz – doświadczony pedagog, specjalizująca się w budowaniu relacji pomiędzy wewnątrzrodzinnych. Więcej o działaniach projektowych można przeczytać w zakładce „PROJEKTY”.

Tekst i foto: Robert Suszczak kierownik projektu