Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2019r. w życie weszła ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ustawa tworzy Fundusz, który ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych. Będzie finansował nowe zadania oraz nowe formy wsparcia osób niepełnosprawnych, określane w programach odpowiednio Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Środki z funduszu przeznaczone będą na realizację:

1) programów rządowych i resortowych w tym obejmujących realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;

2) zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych;

3) zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

Więcej czytaj TUTAJ

Tekst: Monika Grzywacz-Żukowska