Od października 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wzrosło ono z 800 do 900 złotych.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy (tj. 2020/2021) funkcjonuje tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że w przypadku, kiedy przekroczymy kryterium dochodowe, czyli dochód rodziny wyliczony za rok bazowy (tj. 2019) wyniesie ponad 900 złotych, kwota przysługującego świadczenia zostanie odpowiednio pomniejszona o kwotę przekroczenia. Świadczenia nie będą przysługiwały w sytuacji kiedy kwota do wypłaty będzie mniejsza niż 100 złotych.

Tekst: Katarzyna Mackiw