Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) Gmina Sianów przystępuje do  sprzedaży węgla.

Już od jutra tj. od 6 grudnia 2022 r. Dział Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  w Sianowie ul. Słowackiego 3a rozpocznie przyjmowanie wniosków od osób, które otrzymały dodatek węglowy lub  spełniają warunki do jego otrzymania. Na podstawie prawidłowo sporządzonego wniosku, zweryfikowanego przez MGOPS powstanie informacja o osobach uprawnionych do zakupu węgla na składzie opałowym w Sianowie ul. Ogrodowa 5 – Firma Usługowo Handlowa Andrzej Chruszcz.

Dział Świadczeń MGOPS: poniedziałek – środa 7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00, piątek 7:00-14:00 tel. 94 30 670 38; 94 30 670 44; e-m: mgops@sianow.pl. Wnioski są dostępne w formie papierowej w siedzibie MGOPS oraz w wersji elektronicznej (w załączeniu) i na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Świadczenia dla rodzin”.

Tekst: zespół MGOPS