Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie nr XXXV/237/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. i uchwałą XXXVI/242/2021 z 27 kwietnia 2021 r. został przyjęty „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Sianów z tytułu opłaty za odbiór segregowanych odpadów komunalnych”. Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Treść programu i wzór wniosku jest do pobrania TUTAJ oraz w siedzibie MGOPS w Sianowie ul. Słowackiego 3a (poniedziałek – środa 7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00; piątek 7:00-14:00). Informacja telefoniczna: 94 30 670 37;

Tekst: Paulina Zapołoch MGOPS w Sianowie