Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie jest realizatorem Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Program ten w całości jest finansowany ze środków Gminy i adresowany do osób niepełnosprawnych, bez względu na stopień i rodzaj dysfunkcji. Wsparcie finansowe można uzyskać na:

  • uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym i/lub dojazd do ośrodka prowadzącego turnus rehabilitacyjny;
  • uczestnictwo w badaniach kontrolnych, specjalistycznych i hospitalizacji ze wskazania lekarskiego, w tym organizacji dowozu do szpitala;
  • uczestnictwo w zabiegach rehabilitacyjnych i specjalistycznych, w tym organizacji dowozu do ośrodka prowadzącego rehabilitację i zabiegi specjalistyczne;
  • dofinansowanie do  protezowania kończyn górnych i dolnych;
  • zakup  sprzętu specjalistycznego, rehabilitacyjnego i zaopatrzenia ortopedycznego;
  • likwidację  barier architektonicznych  i urbanistycznych;

W ramach programu organizowane są również  imprezy integracyjno-kulturalne tj.: Powitanie Lata, Grzybobranie, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i Wigilia.

Kontakt: MGOPS ul. Słowackiego 3a; e-m: www.niepelnosprawni@sianow.pl; starszy inspektor Monika Grzywacz-Żukowska (tel. 94 670 42).

Tekst: zespół MGOPS