Nowa propozycja spędzania czasu wolnego, dobre towarzystwo i pozytywna energia Dziennego Domu Senior + to świetny pomysł dla każdego seniora. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu DDS+ zostały zorganizowane dodatkowe zajęcia w siedzibie Klubiku, który jest integralną częścią placówki wsparcia dziennego. Gry stolikowe rozwijają i ciało i umysł, więc zapraszamy do wspólnej zabawy.

Tekst i foto:

Katarzyna Gawienowska koordynator Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej