W piątkowe popołudnie seniorzy skupieni w Akademii Seniora i Klubie Seniora przystąpili do rywalizacji w grach stolikowych. To jedna z form aktywności zaproponowana w ramach działającego Klubu. Wyzwala pozytywne emocje, naturalną potrzebę rywalizacji i przede wszystkim jest okazją do spotkania z przyjaciółmi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Seniorów w ramach Klubu proponujemy utworzenie nowej sekcji zajęć – tym razem dla wszystkich miłośników szachów. Osoby zainteresowane spotkaniami przy szachownicy zapraszamy do Klubu Seniora.  Wszelkie informacje można uzyskać w: Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie ul.Słowackiego 3a tel.94 31 85 512 lub Dziennym Domu Seniora +/Klub Seniora tel. 94 720 36 70.

Tekst:

E.Ałtyn z-ca kierownika MGOPS