Mimo trwającej epidemii koronawirusa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie realizuje zadania związane z wdrażaniem projektów i programów skierowanych do mieszkańców Gminy. Tym razem zespół projektowy pracuje nad dokumentacją nowo tworzonej placówki wsparcia dziennego jaką jest Klub Integracji Społecznej. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, procedury przetargowe na wykonanie prac remontowo-budowlanych to aktualne zadania, którymi zajmuje się zespół. Równolegle trwa też nabór pierwszych uczestników SKIS (szczegóły w zakładce „PROJEKTY”).

Tekst i foto : Robert Suszczak koordynator projektu