Dzięki środkom z projektu „Równość szans w Gminie Sianów” kolejne osoby zdobyły kwalifikacje zawodowe, tym razem w ramach kursu kroju i szycia. Żeby wykonywać zawód krawca/krawcowej trzeba mieć szczególne predyspozycje i zdolności manualne. Cieszymy się, że w czasach, w których zawód ten znika z rynku usług świadczonych w społeczności lokalnej, aż dwie Panie podjęły trud zdobycia tych kwalifikacji. Gratulujemy wyboru zawodu i życzymy wielu udanych kreacji.

Tekst i foto: Robert Suszczak kierownik projektu