Wychowankowie z Placówek Wsparcia Dziennego rozpoczęli II cykl nauki pływania w koszalińskim Parku Wodnym. Podczas zajęć uczestnicy doskonalą te umiejętności, które nabyli w ubiegłym roku. Poza umiejętnościami praktycznymi, dzieci zdobywają również wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz prawidłowego zachowywania się w wodzie.

Placówki Wsparcia Dziennego działają w ramach projektu „Dzieciak”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020.

Tekst i zdjęcia: Monika Snochowska