Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje o możliwości uzyskania pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób poddanych represjom, jak również wdowom i wdowcom pozostałych po tych osobach, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej. Osoby te mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.Przyznawana pomoc pieniężna jest m.in. na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy odsyłamy na stronę internetową, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty do złożenia wniosku:

—————>>>> TUTAJ <<<<—————————–

Tekst: Monika Grzywacz-Żukowska