Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że Fundacja na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci zaprasza do zgłoszenia się po BEZPŁATNY podręcznik dla Opiekunów Osób z chorobami otępiennymi „Opiekun szyty na miarę”. Podręcznik ten jest zwieńczeniem 10-letnich doświadczeń w pracy z osobami chorymi w trybie indywidualnym, grupowym oraz z członkami ich rodzin. Intencją autorek  jest dostarczenie Opiekunom kompleksowego materiału wspierającego ich w każdym etapie choroby i dostarczającego im zbiory praktycznych rozwiązań mogących służyć za przykłady / wskazówki do wykorzystania w codziennym wspieraniu chorych. Poradnik powstaje w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Osoby zainteresowane odsyłamy na stronę:

 

Tekst: Monika Grzywacz-Żukowska