Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie przypomina, że w związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2  najbezpieczniejszą formą składania wniosków zarówno o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny jak i pomoc społeczną jest forma elektroniczna lub telefoniczna.  Za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub portalu PUE ZUS można składać wnioski na świadczenie wychowawcze 500+, zasiłki rodzinne z dodatkami i świadczenie Dobry Start. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w kontakcie telefonicznym: 94 31 85 512 poniedziałek-środa godz.7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00; piątek 7:00-14:00. Adres e-m: mops@sianow.pl

Dodatkowo w godz. popołudniowych do godz. 19:00 pełnimy informacyjny dyżur telefoniczny dla osób objętych kwarantanną 795 296 857 (w soboty i niedziele dyżur w godz.7:30 – 19:00).

Do dyspozycji mieszkańców w związku z niepokojem związanym z przedłużającym się stanem izolacji lub kwarantanny pozostaje także psycholog – Pani Ewa Troć Tel. 94 31 85 512 (indywidualne rozmowy są uzgadniane bezpośrednio z psychologiem).

Tekt: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS