Informujemy, że dzień 24 grudnia 2020r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „SZANSA” w Sianowie. Poniżej zarządzenie kierownika MGOPS Sianów oraz ŚDS „SZANSA”. Z mocy zarządzenia wyłączony jest zespół opieki domowej świadczący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki.

Zarządzenie MGOPS

Zarządzenie ŚDS