Wobec ogólnopolskich działań profilaktycznych dotyczących zagrożenia wirusem COCID-19 (koronawirus) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że do odwołania zawieszona jest działalność wszystkich placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Sianów:

– Dzienny Dom Senior PLUS,

– Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”,

– Placówka Wsparcia Dziennego w Formie Pracy Podwórkowej,

– Sianowski Klub Integracji Społecznej.

Decyzja w sprawie uruchomienia działalności placówek wsparcia dziennego zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ustaniu okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu uczestników zajęć.

2. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są dostępni pod nr telefonu: 94 31 85 512 e-m: mgops@sianow.pl

3. Na stronie www.mgops.sianow.pl znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania jednostki w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2).

Elżbieta Ałtyn

Kierownik MGOPS w Sianowie