Dział Świadczeń MGOPS w Sianowie przypomina, że:
– od 1 lipca przyjmuje wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2022/2023.
– od 1 lipca przyjmuje wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/20223.
– od 1 do 15 września przyjmuje również wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.
– do 31 października o dodatek osłonowy mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które nie złożyły jeszcze wniosku i spełnią określone w ustawie kryterium dochodowe.
– od 17 sierpnia do 30 listopada przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku węglowego.
– w sposób ciągły przyjmowane są wnioski o dodatek mieszkaniowy i Kartę Dużej Rodziny.

Wnioski można składać w wersji elektronicznej poprzez: bankowość elektroniczną, portal emp@tia lub PUE ZUS, jak również w wersji papierowej w siedzibie Działu Świadczeń MGOPS.

Więcej informacji na temat przyjmowanych wniosków i wypłaty świadczeń można uzyskać w siedzibie Działu Świadczeń MGOPS w Sianowie ul. Słowackiego 3A w dniach:
od poniedziałku – do środy w godzinach od 7:00 do 15:00,
w czwartki od 7:00 do 16:00,
w piątki od 7:00 – 14:00.
oraz tel. 94 30 670 43 lub 94 30 670 44 lub 94 30 670 38, adres email:mgops@sianow.pl

Tekst: zespół MGOPS