Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie po raz kolejny podjął współpracę z Oddziałem Rejonowym PCK w Koszalinie w zakresie bezpośredniej dystrybucji żywności w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W związku z powyższym rozpoczynamy wydawanie skierowań dla osób i rodzin o najniższych dochodach po odbiór żywności do siedziby PCK. Z uwagi na trwające obostrzenia i ograniczenia w dostępie do bezpłatnej żywności dla osób objętych izolacją lub kwarantanną w związku z COVID-19 przewidziano możliwość odbioru żywności na podstawie upoważnienia. Kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy wynoszą: 1.524,20 dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 w przypadku osoby w rodzinie.
Skierowania można odbierać w siedzibie MGOPS (Sianów ul. Słowackiego 3a tel. 94 30 670 37). Okienko podawcze pracownika pierwszego kontaktu czynne: pn-śr. 7:00-15:00; czw. 7:00-16:00; pt. 7:00-14:00.

Tekst: Marlena Krzanowska kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny MGOPS w Sianowie