Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym do zadania pn. “Animator lokalny w ramach projektu “Równość szans w Gminie Sianów”