Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym do zadania pn. „Animator lokalny w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów”