Od 1 stycznia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które z jednej strony dotyczą osób, które będą ubiegały się o świadczenia; z drugiej zaś – mają wpływ na wysokość już wypłacanych świadczeń.  Istotną kwestią dla osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w 2022 r. jest nowa wysokość kryteriów dochodowych oraz maksymalna wysokość świadczeń.

Kryteria dochodowe w 2022 r.

W 2022 r. zmieniła się wysokość kryterium dochodowego, które uprawnia do otrzymania świadczenia. Wyniesie ono:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł
  • dla osoby w rodzinie – 600 zł

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosiła 345 zł.