Wobec ogólnopolskich działań profilaktycznych dotyczących zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 (koronawirus) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że zgodnie z komunikatem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z 11 marca 2020r.:

  1. Od dnia 12 marca zamknięte zostają placówki wsparcia dziennego: Dzienny Dom Senior+, Klub Senior+ oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „SZANSA”.
  2. Zawieszone zostają działania projektowe ( szkolenia, warsztaty, wyjazdy konsultacyjne, częściowo staże).

Jednocześnie informuję, że:

  1. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona pomoc skierowana do niesamodzielnych mieszkańców Gminy, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza GiM Sianów.

      Osoby potrzebujące wsparcia prosimy kontaktować się z pracownikiem MGOPS – Panią Alicją Andrzejczyk pod nr tel. (94) 3185512 wew. 48 lub mailowo: a.andrzejczyk@mgops.sianow.pl

  1. Osoby chcące włączyć się w pomoc – wolontariuszy, prosimy o kontakt z pracownikiem MGOPS – Panią Renatą Grosiak pod nr tel. 795 296 887 lub mailowo: r.grosiak@mgops.sianow.pl
  2. 3. Czwartkowe przyjmowania interesantów przez Kierownika MGOPS zamieniono na  czwartkowy dyżur telefoniczny pod numerem telefonu (94) 3185 512 w godzinach od 14:00 do 15:00.
  3. Zwracamy się z prośbą  o kontaktowanie się  z pracownikami działów MGOPS w miarę możliwości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w godzinach pracy tj. poniedziałek – środa 7:00-15:00, czwartek 7:00 – 16:00, piątek 7:00 – 14:00. Wykaz telefonów i adresów mailowych stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Lista telefonów kontaktowych oraz e-mail pracowników MGOPS dostępna jest również na  na stronie www.mgops.sianow.pl. w zakładce kontakt.

  1. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pracują w niezmienionych godzinach i będą reagować na bieżąco w każdej sytuacji, która będzie tego wymagała.

                        Elżbieta Ałtyn

Kierownik MGOPS

DANE KONTAKTOWE Z PRACOWNIKAMI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W SIANOWIE

Imię i nazwisko Adres e-mail Numer telefonu Dział
mgops@sianow.pl (094) 3185 512 Centrala
Elżbieta Ałtyn e.altyn@mgops.sianow.pl Przez centralę Kierownik MGOPS
Katarzyna Wiorek k.wiorek@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 35 Główny Księgowy MGOPS
Marlena Działak m.dzialak@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 Dział Księgowości i Kadr –
stanowisko ds. kadr i płac
Patrycja Kubicka p.kubicka@mgops.sianow.pl Dział Księgowości i Kadr  – zespół ds. księgowości budżetowej
Emilia Pilipczuk e.pilipczuk@mgops.sianow.pl (094) 3185 512
Ewa Markowska e.markowska@mgops.sianow.pl
Aleksandra Maziarz a.maziarz@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 34 Stanowisko ds. administracyjnych
Robert Suszczak r.suszczak@mgops.sianow.pl; projekty@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 Specjalista ds. projektów
Jolanta Żwierko j.zwierko@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 43 Kierownik Działu Świadczeń
Katarzyna Mackiw k.mackiw@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 43  

Dział Świadczeń – zespół ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego

Maria Ozimek-Muż m.ozimek-muz@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 38
Marta Zielonka m.zielonka@mgops.sianow.pl
Marlena Szczerbiak m.szczerbiak@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 44
Monika Grzywacz-Żukowska niepelnosprawni@sianow.pl Dział Świadczeń – Gminny Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych
Marlena Krzanowska m.krzanowska@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 45 Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny
Dodatkowe nr kontaktowe do pracowników Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny 795 296 836

795 296 837

Karolina Staniewicz k.staniewicz@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 37

 

Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – stanowisko ds. pierwszego kontaktu
Adela Lis a.lis@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 41

 

Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – zespół ds. usług i świadczeń długoterminowych
Katarzyna Gądek k.gadek@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 46
Szymon Szerszeniewicz s.szerszeniewicz@mgops.sianow.pl
Marzena Milińska m.milinska@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 42 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – zespół pracy socjalnej
Ewa Kaszak e.kaszak@mgops.sianow.pl
Beata Kowal b.kowal@mgops.sianow.pl
Alicja Andrzejczyk a.andrzejczyk@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew.  48
Franciszek Braun-Raatze f.braun@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew.  48 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – stanowisko ds. obsługi administracyjnej
Marta Łukawska m.lukawska@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew.  32
Paulina Zapołoch p.zapoloch@mgops.sianow.pl Przez centralę Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – Asystenci Rodziny
Wiesława Sobczyńska w.sobczynska@mgops.sianow.pl
Ewa Troć e.troc@mgops.sianow.pl Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – Psycholog
Katarzyna Gawienowska k.gawienowska@mgops.sianow.pl (094) 720 36 70 Koordynator Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej – Dzienny Dom Senior+
Anna Różewicz a.rozewicz@mgops.sianow.pl (094) 720 36 70 Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej – Dzienny Dom Senior+ – wychowawcy
Monika Szawurska m.szawurska@mgops.sianow.pl
Magdalena Rzeszutek m.rzeszutek@mgops.sianow.pl
Sławomir Miniszewski Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej – kierowca
Renata Grosiak r.grosiak@mgops.sianow.pl 795 296 887 Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej – Animator- opiekun
Tomasz Gierowski informatyk@mgops.sianow.pl Informatyk MGOPS
Andrzej Dębowski a.debowski@sianow.pl Inspektor Ochrony Danych w MGOPS
DANE KONTAKTOWE Z PRACOWNIKAMI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „SZANSA”  W SIANOWIE
Elżbieta Ałtyn  

sds@sianow.pl

Przez centralę Kierownik ŚDS
Regina Banasiak (094) 3185 512 wew. 33 Zastępca Kierownika ŚDS
Magdalena Daniel Instruktor terapii zajęciowej
Dorota Ślubowska Terapeuta
Emilia Zawada
Zając Anna Opiekun
Sylwester Pietrzycki Kierowca