Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że dzień wolny od pracy 16 sierpnia 2019r. nie dotyczy usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania klienta i  w Dziennym Domu Senior +.

Decyzja ta wynika przede wszystkim z potrzeby zabezpieczenia niezbędnych usług świadczonych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Elżbieta Ałtyn – kierownik MGOPS w Sianowie