Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Sianów udzielane są osobiście w MGOPS ul. Słowackiego 3a we wszystkie wtorki w godz. 8.00-10.00 wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Pierwszeństwo w dostępie do poradnictwa prawnego zachowują uczestnicy projektu, o którym więcej informacji na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Projekty”.

Rejestrację osób, które chciałyby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych prowadzi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej p. Alicja Andrzejczyk tel. 94 30-670-51 (a.andrzejczyk@mgops.sianow.pl).

Tekst: Alicja Andrzejczyk