W związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie pełni dyżur telefoniczny psycholog – Pani Ewa Troć. Zachęcamy do korzystania z pomocy specjalisty wszystkich tych, którzy odczuwają głęboki niepokój lub stany depresyjne w obecnej sytuacji. Rozmowa z psychologiem jest bezpłatna, a czas poświęcony na kontakt nieograniczony. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do : tel. 94 31 85 512 lub e-m: mgops@sianow.pl

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS