Jesień to czas porządkowania ogrodów. Bezdeszczowa pogoda umożliwia wykonanie prac konserwacyjnych sprzętów, które stanowią jego stałe wyposażenie. Część mebli ogrodowych już została zabezpieczona w pomieszczeniach gospodarczych, pozostałe za względu na swoje wymiary musi pozostać w ogrodzie. Oczywiście ważnym elementem tej przestrzeni pozostają karmniki, które wkrótce wypełnią się karmą dla odwiedzających nas ptaków. Opiekę nad  karmnikami będą naprzemiennie sprawowali uczestnicy zajęć Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej oraz dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Świetliki”.

Tekst i foto: Robert Suszczak kierownik działu Aktywizacji i Integracji Społecznej