Jak co roku przed 11 listopada rozmawiamy w Placówce o patriotyzmie, Ojczyźnie i wolności. Dzieci poznają historię jak sąsiednie kraje podzieliły terytorium Polski i przez 123 lata nasza Ojczyzna była własnością innych państw. Polacy nigdy nie przestali wierzyć, że odzyskają prawo do bycia wolnym krajem. Wolnym, czyli niepodległym. Choć nie było to łatwe, udało się: 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Wychowankowie placówki aby uczcić ten dzień wykonali kotyliony-symbol przynależności narodowej, które rozdali mieszkańcom.

Tekst i foto: Alicja Andrzejczyk