Obecnie trwają prace remontowo-budowlane na pierwszym piętrze budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie, a w którym obecnie na parterze mieści się Dzienny Dom Senior+. W wyniku adaptacji piętra i wyposażenia istniejącej infrastruktury powstanie na tam Klub Senior+.

Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki pozyskanej przez Gminę Sianów dotacji w wysokości 150 tys. zł. od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Z dofinansowania sfinansowane zostaną prace remontowo-budowlane oraz niezbędne wyposażenie w postaci mebli, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, AGD/RTV, co zagwarantuje w przyszłości m.in. świadczenie usług socjalnych, zajęć z aktywności ruchowej i gimnastyki leczniczej, kulturalno-oświatowo-edukacyjnych dla 15 osób powyżej 60 r.ż.
Otwarcie Klubu Senior+ zaplanowane jest na grudzień 2018 roku.