Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie przypomina, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18 roku życia,
 • w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie i oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego krajuZniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskujesz prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Niektóre korzyści wynikające z posiadania Karty Dużej Rodziny:

 • Wyższy limit zużycia energii – 3000 kWh. Warunek: nie później niż do dnia 30.06.2023r. należy złożyć u dostawcy energii oświadczenie i kserokopię Karty Dużej Rodziny.
 • Zniżka 10% w sklepach  wybranych sieci (np: Carrefour (10%), Lidl (10%), Auchan (5%).
 • Darmowy wstęp do parków narodowych.
 • Zniżka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 • Zniżki na przejazdy kolejowe POLREGIO, przejazdy rodzinne PKP Intercity i loty LOT-u.
 • Zniżki w opłatach paszportowych.
 • Zniżka 20% w kinach sieci Helios.
 • Zniżka na stacji paliw Circle K., Lotos, Orlen i Shell.
 • Rabat 20% na zakupy w Świecie Książki.
 • Tańsze ubezpieczenia w PZU, zniżki w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych i na OC, AC i NNW w Link 4.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Dziale Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a tel. 94 30 670 38; e-m: mgops@sianow.pl; Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Szczegółowe informacje na temat uprawnień przysługujących członkom rodzin posiadającym Kartę Dużej Rodziny można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Tekst: zespół MGOPS