Dzięki realizacji projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej”  MGOPS w Sianowie zorganizował  szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wielogodzinne ćwiczenia z wykorzystaniem przenośnych zestawów pierwszej pomocy, fantomów i defibrylatorów dają nadzieję, że będziemy skuteczni w sytuacji wymagającej naszej pomocy. Zakres szkolenia dotyczył udzielania pomocy zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom z powodu: wypadku, zawału, omdlenia, poparzenia.

Projekt SKIS współfinansowany  jest ze środków  UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Tekst i Foto: Robert Suszczak – kierownik SKIS