Zgodnie z projektem „ Sianowski Klub Integracji Społecznej” zakończył się pierwszy etap uruchamiania placówki. Wykonano konieczne prace remontowe i adaptacyjne likwidujące bariery architektoniczne, które ułatwią dostęp do placówki osobom niepełnosprawnym. Wyposażono salę szkoleniowo – edukacyjną i kompleks sanitarno-higieniczny, który już wkrótce zostanie udostępniony uczestnikom projektu. Przed nami jeszcze jeden etap, w którym powstanie całoroczna oranżeria dla roślin zielonych wymagających dodatnich temperatur, także w okresie zimowym. Placówka jest przygotowana do rozpoczęcia zajęć edukacyjnych i oczekuje tylko na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego o wznowieniu działalności.

Tekst: Robert Suszczak
Foto: Alicja Andrzejczyk