Uchwałą nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 17 grudnia 2018r. zostały ustalone zasady uczestnictwa w Klubie Seniora mieszczącego się w Sianowie ul. Armii Polskiej 33. Klub powstał ze środków własnych Gminy oraz dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 . Jest ośrodkiem wsparcia dla Seniorów z terenu miasta i gminy Sianów. Funkcjonuje w oparciu o Regulamin Klubu Senior+. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne. Jednostką prowadzącą Klub jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Wszystkie formalności związane z uczestnictwem w zajęciach Klubu można załatwić już teraz w Dziennym Domu Senior + w Sianowie, gdzie czeka na Państwa zespół kierowany przez Panią Katarzynę Gawienowską.
Siedziba Klubu Seniora: Sianów ul. Armii Polskiej 33; tel. 94 720 36 70 ; e-m: mgops@sianow.pl
Tekst: E.Ałtyn
Za-ca kierownika MGOPS w Sianowie