Z radością informujemy, że w siedzibie Klubu Seniora – Sianów ul. Armii Polskiej 33 trwają bardzo interesujące zajęcia dedykowane dla Seniorów z terenu miasta i gminy Sianów. Działa już sekcja jogi, rękodzieła oraz tańca. Wkrótce zaproponujemy kolejne działania, które zostaną wprowadzone do realizacji zgodnie z oczekiwaniami Seniorów. Zapraszamy kolejne osoby (mieszkańców miasta i gminy Sianów) pow.60 roku życia do aktywności, jaką zapewnia Klub Seniora. Wszelkie informacje można uzyskać w: Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie ul.Słowackiego 3a tel.94 31 85 512 lub Dziennym Domu Seniora +/Klub Seniora tel. 94 720 36 70.

Tekst: E.Ałtyn z-ca kierownika MGOPS