Obowiązujące rekomendacje dotyczące przestrzegania surowych zasad sanitarnych w okresie epidemii w znacznym stopniu ograniczyły swobodny dostęp do zakupów artykułów ochrony osobistej. Dzięki wsparciu Wojewody Zachodniopomorskiego zarówno Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jak i Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” mogą wykonywać swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. To już kolejna dostawa cennych materiałów (wcześniej pomoc rzeczową otrzymały placówki wsparcia dziennego Dzienny Dom Senior+, Klub Senior+, Klub Integracji Społecznej). Tym razem otrzymaliśmy 750 maseczek ochrony osobistej, 15 litrów płynów do dezynfekcji i 6 opakowań rękawiczek.

Tekst: Elżbieta Ałtyn

Foto: Aleksandra Maziarz