MGOPS w Sianowie świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 19 niesamodzielnych mieszkańców Gminy Sianów. Część z tych osób z powodu wieku lub niepełnosprawności od dłuższego czasu wymaga szczególnej opieki (osoby obłożnie chore, po przebytych amputacjach kończyn, leżące). Dzięki wyposażeniu opiekunek w pneumatyczne miski do mycia głowy zabiegi związane z pielęgnacją skóry głowy są łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Tekst i foto: Karolina Staniewicz kierownik Działu Usług i Świadczeń Długoterminowych