Mimo trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Sianowskim Klubie Integracji Społecznej trwają prace przygotowujące placówkę do działalności edukacyjno-integracyjnej. Pierwszy etap obejmujący prace remontowe w budynku zostały zakończone. Od kilku dni zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w strukturach którego działa SKIS wykonuje prace związane z wyposażaniem pomieszczeń placówki. Przed realizatorami projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej” pozostanie jeszcze jedno ważne zadanie związane z przygotowaniem przestrzeni otaczającej placówkę. Z uwagi na okres zimowy prace te rozpoczną się wczesną wiosną przyszłego roku. Więcej informacji o realizowanych projektach na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Projekty”.

Tekst: Robert Suszczak

Foto: Alicja Andrzejczyk