Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie letnie dla dzieci rolników.

Miejsce: Biały Dunajec

Termin: 21 – 30 lipca 2020r.

Koszt kolonii dla jednego dziecka to 1.150,00 zł (z tego Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników pokryje 750,00 zł). Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, to 400,00 zł. Kwota ta może być pokryta z wpłat własnych rodziców lub ze środków będących w dyspozycji Gminy (program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień).

Warunki: wiek dziecka od 7 do 16 lat, jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu), karta uczestnika, wpłata;

Rekrutację prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Osoba do kontaktu: Paulina Zapołoch Tel. 94 30 670 37; adres e-mail: p.zapoloch@mgops.sianow.pl

Tekst: Marlena Krzanowska kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny