Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Skierowania wydawane są w siedzibie Ośrodka w p. 107 i 117
Miejsce wydawania żywności: PCK Koszalin od 03.02.2020r.
Uprawnionymi do otrzymywania bezpłatnej żywności są osoby i rodziny, których dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza 1.402,00 zł netto, dla rodzin – na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1.056,00 zł netto.
Tekst: Marlena Krzanowska – kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny