Wobec ogólnopolskich działań profilaktycznych dotyczących zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 (koronawirus) Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zwołał 11 marca o godzinie 13:30 Gminny Zespół Zarządzania  Kryzysowego, który podjął następujące decyzje:

 1. Zamknięcie od jutra placówek edukacyjnych na terenie gminy Sianów (szkoły, przedszkola i żłobek). W dniach 12-13 marca br. w placówkach prowadzone będą zajęcia opiekuńcze (świetlice) dla wszystkich potrzebujących uczniów.
 2. Zamknięcie od jutra 12 marca wszystkich placówek kultury: Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, filii bibliotecznych, świetlic wiejskich, Kina i Galerii Zorzy.
 3. Zamknięcie od jutra 12 marca placówek wsparcia dziennego Domu Seniora, Klubu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

    Jednocześnie informujemy że:

 1. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona pomoc skierowana do niesamodzielnych mieszkańców Gminy Sianów, która dotrze do osób najbardziej potrzebujących. Osoby potrzebujące wsparcia prosimy kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie.
 2. Osoby chcące włączyć się w pomoc wyżej wymienionym. Wolontariuszy prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie
 3. Czwartkowe przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie zamieniono na czwartkowy dyżur telefoniczny Burmistrza Gminy i Miasta Sianów pod numerem telefonu 94 318 52 81 w godzinach od 13:00 do 16:00.
 4. Zwracamy się z prośbą o kontaktowanie się z instytucjami samorządowym w miarę możliwości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Lista telefonów kontaktowych oraz e-mail pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie dostępna jest na stronie www.sianow.pl.

 1. Wszystkie instytucje samorządowe pracują w niezmiennych godzinach i będą reagować na bieżąco w każdej sytuacji, która będzie tego wymagała. Jednocześnie zapewniamy że pracujemy w normalnym trybie, bez zbędnych przejawów paniki.
 2. Wszelkie podjęte działania są wyłącznie działaniami profilaktycznymi wobec czego prosimy Mieszkańców o zachowanie spokoju.
 3. Będziemy Państwa informować o dalszych postanowieniach bez zbędnej zwłoki.

Sianów, dnia 11 marca 2020 r.

 

Komunikat

 

Wobec ogólnopolskich działań profilaktycznych dotyczących zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 (koronawirus) Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zwołał 11 marca o godzinie 13:30 Gminny Zespół Zarządzania  Kryzysowego, który podjął następujące decyzje:

 1. Zamknięcie od jutra placówek edukacyjnych na terenie gminy Sianów (szkoły, przedszkola i żłobek). W dniach 12-13 marca br. w placówkach prowadzone będą zajęcia opiekuńcze (świetlice) dla wszystkich potrzebujących uczniów.
 2. Zamknięcie od jutra 12 marca wszystkich placówek kultury: Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, filii bibliotecznych, świetlic wiejskich, Kina i Galerii Zorzy.
 3. Zamknięcie od jutra 12 marca placówek wsparcia dziennego Domu Seniora, Klubu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

    Jednocześnie informujemy że:

 1. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona pomoc skierowana do niesamodzielnych mieszkańców Gminy Sianów, która dotrze do osób najbardziej potrzebujących. Osoby potrzebujące wsparcia prosimy kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie.
 2. Osoby chcące włączyć się w pomoc wyżej wymienionym. Wolontariuszy prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie
 3. Czwartkowe przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie zamieniono na czwartkowy dyżur telefoniczny Burmistrza Gminy i Miasta Sianów pod numerem telefonu 94 318 52 81 w godzinach od 13:00 do 16:00.
 4. Zwracamy się z prośbą o kontaktowanie się z instytucjami samorządowym w miarę możliwości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Lista telefonów kontaktowych oraz e-mail pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie dostępna jest na stronie www.sianow.pl.

 1. Wszystkie instytucje samorządowe pracują w niezmiennych godzinach i będą reagować na bieżąco w każdej sytuacji, która będzie tego wymagała. Jednocześnie zapewniamy że pracujemy w normalnym trybie, bez zbędnych przejawów paniki.
 2. Wszelkie podjęte działania są wyłącznie działaniami profilaktycznymi wobec czego prosimy Mieszkańców o zachowanie spokoju.
 3. Będziemy Państwa informować o dalszych postanowieniach bez zbędnej zwłoki.