W najbliższy piątek 12 czerwca Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie nie obsługuje interesantów (Zarządzenie kierownika do pobrania na stronie www.mgops.sianow.pl). Bez zmian pracuje zespół świadczący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych oraz Dzienny Dom Senior+. Również bez zmian pracuje Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”. Za powstałe utrudnienie przepraszamy.
Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS/ŚDS

senior