Informujemy, że w dniach 18.08.2022r., 25.08.2022r., 01.09.2022r. zostają odwołane przyjęcia skarg i wniosków przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie i Środowiskowego Domu Samopomocy „SZANSA” w Sianowie.

Zastępstwo przyjęć pełnić będą Kierownicy Działów oraz Z-ca Kierownika ŚDS „SZANSA”.

 

Harmonogram przyjęć przez Kierowników Działów:

18.08.2022r. godz. 13:00 – 15:00

Główny Księgowy – Katarzyna Wiorek – pok. nr 1a, tel. 94 30 670 35,

Kierownik Działu Usług i Świadczeń Długoterminowych / zastępstwo Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – Adela Lis, pok. nr 4, tel. 94 30 670 41,

Kierownik Działu Świadczeń – Katarzyna Mackiw – pok. nr 8b, tel. 94 30 670 43,

Kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej – pok. nr 3b, tel. 94 30 670 36,

Kierownik Działu Wsparcia Seniora – Katarzyna Gawienowska – siedziba DDS+, tel. 94 72 036 70

Z-ca Kierownika ŚDS „SZANSA” – Regina Banasiak – siedziba ŚDS, tel. 91 30 670 33

 

25.08.2022r. oraz 01.09.2022r. godz. 13:00 – 15:00

Główny Księgowy – Katarzyna Wiorek – pok. nr 1a, tel. 94 30 670 35,

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny / zastępstwo Kierownika Działu Usług i Świadczeń Długoterminowych – Marlena Krzanowska, pok. nr 6, tel. 94 30 670 45,

Kierownik Działu Świadczeń – Katarzyna Mackiw – pok. nr 8b, tel. 94 30 670 43,

Kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej – pok. nr 3b, tel. 94 30 670 36,

Kierownik Działu Wsparcia Seniora – Katarzyna Gawienowska – siedziba DDS+, tel. 94 72 036 70

Z-ca Kierownika ŚDS „SZANSA” – Regina Banasiak – siedziba ŚDS, tel. 91 30 670 33