Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że aktualnie weryfikowane są wnioski złożone po dniu 11 września 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla świadczenia 500+ termin ustalenia prawa i wypłata środków to 30 listopada (art. 21 ust.5 Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2017r. poz.1851). Dla zasiłków rodzinnych termin ten został określony na 31 grudnia (art.26 ust.4 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. z późn. zm. Dz.U.z 2017r. poz.1952). Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie należne zasiłki zostały wypłacone osobom uprawnionym niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji wniosków w możliwie najkrótszym okresie oczekiwania.

Elżbieta Ałtyn
z-ca kierownika MGOPS w Sianowie