Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku (Dz.U. z 2022r. poz.127) oraz z dnia 27 października 2022 roku (Dz.U. z 2022 poz.2243) w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej regulują nowe zasady wsparcia indywidualnego. Ustawy dotyczą odbiorców końcowych (tj. odbiorców nabywających energię na własny użytek), którzy zużywają energię na potrzeby:

  • gospodarstw domowych;
  • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza;
  • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza;
  • domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru;
  • oświetlenia w budynkach mieszkalnych;
  •  węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych;
  • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

Uwaga –  pełna informacja wraz z wnioskami dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi, dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników i rodzin z ogrodów działkowych: https://www.energa.pl/dom/moje-zuzycie-pradu;

Postępowania o wypłatę dodatków elektrycznych dla indywidualnych gospodarstw domowych na terenie Gminy Sianów od 01.12.2022r. będzie prowadził Dział Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a (e-m: mgops@sianow.pl; tel 94 30 670 38 i 94 30 670 44).

Tekst: zespół MGOPS