Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego
w Podprogramie 2018

Skierowania wydawane są w siedzibie Ośrodka w p. 1 i 6

Miejsce wydawania żywności: PCK Koszalin

 

Uprawnionymi do otrzymywania bezpłatnej żywności są osoby i rodziny, których dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza 1.402,00 zł netto, dla rodzin – na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1.056,00 zł netto.